Loa Xem Phim

Loa Xem Phim hay Dàn Loa 5.1 là thiết bị phát âm thanh cho dàn xem phim, âm thanh thương hay, chi tiết để thể hiện âm thanh từ phim ra

Jamo 426 HCS

9.490.000 

Jamo A 102 HCS6

10.000.000 

Jamo ATM 50

6.950.000 

Jamo D590

28.000.000 

Jamo S 526HCS

11.000.000 

Klipsch R-110SW

9.760.000 

Klipsch R-15PM

13.300.000 

Klipsch RP-140WM

16.950.000 

Klipsch RP-280FA

39.000.000 

Legacy Cheviot

138.000.000 

Loa Klipsch RP-450C

10.080.000