Micro Sân Khấu

Micro sân khấu là thiết bị để người dùng hát vào đó, micro sân khấu thường là micro cao cấp, trợ giọng tốt, micro cột, micro đứng…