Mixer Karaoke

Mixer Karaoke là thiết bị chỉnh tiêng ca cho dàn karaoke, mixer karaoke tốt có thể loại bỏ hoàn toàn tình trạng hú, rít khi hát.

AAD 223XS

2.400.000 

AAD DSP-K1000

8.500.000 

AAD DSP999

2.500.000 

AAD XL 224

950.000 

BFaudio K306D

7.500.000 

BFaudio K6000 Pro

9.000.000  8.500.000 

DBX 234S

5.450.000 

DBX-166XL

2.900.000 

DBX-215XL

1.900.000 

DBX-223XS

2.100.000 

DBX-234XL

2.100.000 

DBX-266XL

2.700.000 

E3 DSP-9200 

9.000.000 

ECHO AAD DSP

1.800.000 

Equalizer DBX-231

3.450.000 

Guinness DSP 3200

5.250.000 

YAMAHA DSP99

1.900.000