Amply Karaoke

Amply Karaoke là thiết bị vừa kết hợp chỉnh nhạc và khuyếch đại âm thanh. Amply Karaoke càng tốt chỉnh nhạc càng hay, tiếng micro tốt và ít tạp âm.