Amply Karaoke

Amply Karaoke là thiết bị vừa kết hợp chỉnh nhạc và khuyếch đại âm thanh. Amply Karaoke càng tốt chỉnh nhạc càng hay, tiếng micro tốt và ít tạp âm.

AAD AK 300K

7.600.000 

AAD AK 450

8.700.000 

AAD PA 2000X

5.600.000 

AAD PA-1000X

4.800.000 

DRIVE RACK DBX260

8.900.000 

IPA AK-6000

3.800.000 

Jarguar PA-305XG

5.700.000 

Jarguar PA-700A

9.790.000 

Paramax SA-1000

4.190.000 

BOSTON PA-999III

4.900.000 

Boston PA-1100N

6.900.000 

Boston PA-8000N

9.800.000 

BFaudio PA-506 Pro

12.000.000 

ProSing PS-1000

8.000.000 

Inxus KA-6800

8.500.000 

Inxus KA-5200

7.900.000