Amply Stereo

Amply Stereo là dòng amply 2 kênh, chuyên dùng nghe nhạc, không có bộ chỉnh micro, thường khuyếch đại âm thanh và loại bỏ tạp âm tốt hơn amply karaoke.