Đầu CD/Bluray

Đầu CD/Bluray là đầu phát cho dàn xem phim, nghe nhạc, nó thường có chip giải mã âm thanh riêng

Accuphase DP 600

252.000.000 

Accuphase DP-430

117.000.000 

Accuphase DP-550

189.000.000 

Accuphase DP-560

200.000.000 

Accuphase DP-720

350.000.000 

Cambridge CXC

10.680.000 

DCD-SX1

90.190.000 

Denon DCD-50

13.900.000 

Denon DCD-A100

63.800.000 

Denon DCD-2500NE

55.500.000