Đầu Karaoke

Đầu Karaoke là thiết bị phát bài hát ra cho dàn karaoke. Đầu karaoke càng xịn cho ra âm thanh càng tốt và số lượng nhạc càng phong phú

Arirang AR 99T

4.620.000 

Arirang AR 36K

1.850.000 

Arirang AK-36

2.288.000 

Himedia Q10 Pro

3.690.000 

Prosing PS-678N

7.500.000 

MusicCore TSS-10

3.250.000 

Musicore TSS-12

3.600.000 

Musiccore TS-3

1.290.000 

Hanet HD10s

15.700.000 

Hanet HD 10 inch

15.000.000 

Hanet HD 7 inch

11.700.000 

Hanet HD Air

8.300.000 

Hanet PlayX Pro 2TB

13.600.000