Đầu Karaoke

Đầu Karaoke là thiết bị phát bài hát ra cho dàn karaoke. Đầu karaoke càng xịn cho ra âm thanh càng tốt và số lượng nhạc càng phong phú

Arirang AR 3600

5.500.000 

Arirang AR-3600S

5.800.000 

Arirang AR-909HD

3.900.000 

Arirang AR-3600 HD

3.900.000 

Arirang AR-36NR

3.100.000 

Ariang AR 88

2.900.000 

Arirang AR-36MI

2.700.000 

Arirang AR-36K

1.850.000 

Arirang AR-36M

1.600.000 

Arirang AR-909 MD

1.390.000 

Arirang AR-909A

820.000 

Arirang AR 3600WTK 3TB

13.530.000  13.500.000 

Arirang PAD 888

4.950.000