Đầu Phát Phim

Đầu Phát Phim hay Đầu HD, là đầu để phát nguồn phim ra cho dàn xem phim, đầu xem phim càng xịn cho ra hình ảnh và âm thanh cáng chất lượng