Đèn Karaoke

Đèn Karaoke là thiết bị ánh sáng, tạo hiệu ứng sinh động hơn khi hát karaoke, nó thường có cảm biến theo nhạc luôn