EQ Karaoke

EQ Karaoke Hay Equalizer Karaoke là thiết bị chuyên chỉnh nhạc cho dàn karaoke, với nhiều dải tầm âm thanh, rất chi tiết mà amply ít chỉnh được. Equalizer Karaoke là thiết bị cân bằng âm không thể thiếu được trong các dàn lớn như dàn sân khấu, bar…