Loa Xem Phim

Loa Xem Phim hay Dàn Loa 5.1 là thiết bị phát âm thanh cho dàn xem phim gia đình,  âm thanh thương hay, chi tiết để thể hiện âm thanh từ phim ra