Main Karaoke

Main Karaoke hay còn gọi là Cục Công Suất là thiết bị tăng âm thanh cho dàn karaoke, dùng main chuyên dụng thường cho âm thanh sạch hơn amply và kéo được nhiều dòng loa công suất mạnh hơn

AAD RMX 850

7.500.000 

AAD RMX- 800

11.800.000 

AAD RMX-2450

8.400.000 

AAD RMX-3050

10.900.000 

AAD RMX-4050

11.500.000 

AAD RMX-5050

13.600.000 

AAD SEPUENCE SR358

2.800.000 

BFaudio BF T2.5

9.600.000 

BFAUDIO T2.9

15.000.000 

BFAUDIO T4.5

16.000.000 

BFAudio T4.7

18.000.000 

BK-XA32

8.500.000 

CAsound CA-22

18.000.000 

CAsound CA-2700

8.400.000 

CAVS CS-1200

8.000.000 

CF FC-18

15.000.000