Màn Chiếu Xem Phim

Màn Chiếu Xem Phim là thiết bị dùng để nhận hình ảnh từ máy chiếu phóng ra, màn chiếu xem phim có màn chiếu thường, màn chiếu điện, màn chiếc bạc, màn chiếu cong … giúp việc xem phim đã hơn