Máy Chiếu Xem Phim

Máy Chiếu Xem Phim là thiết bị phát hình ảnh khi xem phim, các máy chiếu xem phim tốt thương có độ phân giải cao và dải màu rộng Một số hãng máy chiếu xem phim nổi tiếng như: Optoma, benQ, Viewsonic Vivitek H1188

ViewSonic PJD7720HD

20.600.000 

ViewSonic PRO7827HD

23.000.000 

VIVITEK H1186

26.200.000 

VIVITEK H1188

28.200.000 

Acer P-1276

29.700.000 

Acer P-5207B

28.900.000 

Acer P-1223

22.000.000 

Acer X-1273 DLP

17.500.000 

Acer K-330

16.500.000 

EIKI LC-XL200L

176.000.000 

EIKI LC-XN200L

176.000.000 

EIKI LC-WUL100L

150.700.000 

EIKI LC-XGC500L

129.000.000 

EIKI LC-XB43

79.200.000 

EIKI LC-WBS500

77.000.000 

EIKI LC-WB42NA

72.500.000