Micro Karaoke

Micro Karaoke là thiết bị để người dùng hát vào đó, nó chuyển tiếng hát vào dàn karaoke. Micro càng xịn chống hú càng tốt và ít tạp âm

7.800.000 

AAD ATC-2.1

1.650.000 

AAD ATC-2000

1.200.000 

AAD ATC2000S

5.800.000 

AAD ATC3000

5.600.000 

AAD ATC5000

6.400.000 

AAD ATC9000

8.600.000 

AAD RS-10

850.000 

AAP K900F

9.000.000 

Apollo P5

6.600.000 

Apollo P6

8.600.000 

AUDIOFROG AWR-820D

6.900.000 

Bfaudio BF GR-588

9.500.000 

BFaudio J8

4.500.000