Micro Karaoke

Micro Karaoke là thiết bị để người dùng hát vào đó, nó chuyển tiếng hát vào dàn karaoke. Micro càng xịn chống hú càng tốt và ít tạp âm