Micro Sân Khấu

Micro sân khấu là thiết bị để người dùng hát vào đó, micro sân khấu thường là micro cao cấp, trợ giọng tốt, micro cột, micro đứng…

Marantz DM-50

11.400.000 

Hanpu-HP3900D

2.380.000 

Hanpu-HP3900C

2.450.000 

Hanpu HP-2840 UHF

6.200.000 

Hanpu HP-3040 UHF

7.400.000 

AAD – ATC 5517S

13.800.000 

Hanpu TY-1000Z

4.900.000 

Hanpu TY2000Z

5.800.000 

Hanpu TY903

1.480.000 

Hanpu TY926

1.650.000 

Hanpu TY931

1.750.000 

Hanpu TY2000C

1.550.000 

Hanpu TY1000C

1.460.000 

Hanpu TY880B

1.270.000 

Hanpu TY-3000Z

6.800.000 

Hanpu TY902

1.150.000 

Shure QLXD2/BETA87C

13.000.000 

Shure BLX14RA/W93

13.090.000