Mixer Sân Khấu

Mixer sân khấu thiết bị chỉnh tiêng ca cho dàn sân khấu, mixer sân khấu tốt có thể loại bỏ hoàn toàn tình trạng hú, rít của các thiết bị khác gây ra