Receiver Xem Phim

Receiver Xem Phim hay amply 5.1 là thiết bị khuếch đại âm thanh và chuyển đổi các chế độ âm thanh cho dàn âm thanh xem phim….

Accuphase E-370

115.000.000 

Accuphase E-600

195.000.000 

Denon AVR-X1200W

13.120.000 

Denon AVR-X1300W

13.500.000 

Denon AVR-X2000

16.810.000 

Denon AVR-X2200W

18.880.000 

Denon AVR-X2300W

19.000.000 

Denon AVR-X3300W

26.000.000 

Denon AVR-X4200W

34.000.000 

Denon AVR-X4300H

39.000.000 

Denon AVR-X500

9.765.000 

Denon AVR-X520BT

9.750.000 

Denon AVR-X6200W

56.000.000 

Denon AVR-X6300H

67.000.000 

Denon AVR-X7200WA

75.000.000 

Onkyo TX-SR343

10.050.000  9.490.000 

PartyHouse SA-900EX

12.500.000