Receiver Xem Phim

Receiver Xem Phim hay amply 5.1 là thiết bị khuếch đại âm thanh và chuyển đổi các chế độ âm thanh cho dàn âm thanh xem phim….